Oprava autoskla - Autosklo Horváth

AUTOSKLO Horváth
tel. 0905 647 194
Po - Pi ... 8.00 - 17.00
Prejsť na obsah

Oprava čelného skla

Aj malá "ďobka" na čelnom skle je dôvodom pre udelenie pokuty pri cestnej kontrole, resp. dôvodom pre zadržanie technického preukazu. Vozidlo s poškodeným čelným sklom nie je spôsobilé na jazdu, a preto v prípade akéhokoľvek, aj drobného, poškodenia čelného skla ihneď kontaktujte našich odborných pracovníkov.

V zásade platí, že ak sa poškodenie nachádza mimo zorného poľa vodiča a je menšie ako plocha jedno eurovej mince, je možné čelné sklo opraviť a nebude nutná jeho výmena.

Cena opravy čelného skla - tzv.ďobky - u nás - 20 € .
Praskliny nie je možné opraviť - je potrebná výmena skla.

O podmienkach prevádzkovania vozidiel na cestách sa píše vo vyhláške ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii č. 464 z roku 2009 :
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, ak je čelné sklo prasknuté alebo poškodené v stieranej ploche o veľkosti väčšej ako 20mm. Z uvedeného vyplýva, že problém nastáva pri poškodení čelného skla aj na strane spolujazdca, teda všade, kde dosiahnu stierače.

Technicky nespôsobilé vozidlá nemožno používať v cestnej premávke.
Podľa aktuálneho sadzobníka pokút, (§4, ods.1, písm a), môže byť za použitie vozidla, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke, uložená pokuta vo výške 60 €.

Copyright   ©  2021     Autosklo Horváth
Návrat na obsah