Oprava autoskla - Autosklo Horváth

AUTOSKLO Horváth
Po - Pi ... 8.00 - 17.00
Prejsť na obsah

Oprava čelného skla

Aj malá "ďobka" na čelnom skle je dôvodom pre udelenie pokuty pri cestnej kontrole, resp. dôvodom pre zadržanie technického preukazu. Vozidlo s poškodeným čelným sklom nie je spôsobilé na jazdu, a preto v prípade akéhokoľvek, aj drobného, poškodenia čelného skla ihneď kontaktujte našich odborných pracovníkov.

V zásade platí, že ak sa poškodenie nachádza mimo zorného poľa vodiča a je menšie ako plocha jedno eurovej mince, je možné čelné sklo opraviť a nebude nutná jeho výmena.

Oprava zabráni rozšíreniu poškodenia.

N
ečakajte kým čelné sklo praskne ... ušetríte čas aj peniaze.

Takúto opravu vám urobíme na počkanie.


Cena opravy čelného skla - tzv.ďobky - u nás - 20 €

alebo úplne ZADARMO - závisí od vášho poistného krytia.

Praskliny nie je možné opraviť - je potrebná výmena skla.


Copyright   ©  2023     Autosklo Horváth
Návrat na obsah